4 years ago
#48 Quote
De pre-pilots zijn inmiddels afgerond en de input daarvan is verwerkt in NopFinance 0.29

7 November 2018
Pilot NopFinance met versie 0.30
Aanmelden: Vol
0
"In an age where information is abundantly available, it is no longer enough to possess it. You have to act on it!"