Tuesday, May 17, 2022 5:40:12 AM

Rekening G9999000 Resultaat boekjaar inboeken

2 years ago
#724 Quote
In de administratie van mijn oude osFinancials boekhouding wordt gebruik gemaakt van de grootboek rekening "G9999000 Resultaat boekjaar".
Op welke grootboek rekening zou ik die in nopFinance moeten boeken?
0
nopFinance plugin developer
E-commerce specialist sinds 2003
Sinds 2003 ervaring in het begeleiden van starters en mkb-ers met het opzetten van hun bedrijfsautomatisering/administratie
0031-(0)36-7851687 / 0031-(0)6-54694849 (whatsapp)
2 years ago
#725 Quote
Als je de eindbalans laat genereren (inrichten administratie>balansen>Genereer een eindbalans) dan wordt het winst/verlies deel automatisch naar je prive stortingen of algemene reserves geboekt. Daarbij is de hulprekening 99990000 niet van belang omdat Nop voor iedere mutatie de invloed op de winst en verlies berekent.

Wil je toch eea handmatig doen dmv de 99990000 rekening dan doe je het volgende:

De rekening is:

Opbrengsten>Netto resultaat na belastingen (99990000)

Als deze er nog niet tussen staat: Deze staat in de taxonomie.

Op deze rekening boek je de winst (of verlies)

Let op: bij een epz betaal je via de Inkomstenbelasting en boek je het resultaat als of het voor belastingen is.


Je boekt dan in het memoriaal de winst/verlies enerzijds op 99990000 en anderzijds op de prive stortingen (bij epz) /algemene reserve (bij BV)

Dus bij een winst van 8000 euro:

99990000 8000 (deb)
(a) prive stortingen     8000 (cred)
0
"In an age where information is abundantly available, it is no longer enough to possess it. You have to act on it!"